четвъртък, 11 февруари 2010 г.

"Там, където се раждат звезди”

„Има тела небесни и тела земни, ала
друг е блясъкът на небесните и друг на
земните; един е блясъкът на слънцето;
друг е блясъкът на месечината, друг е
пък на звездите; па и звезда от звезда
се различава по блясък.”

Първо послание на Св. ап. Павел до Коринтяни,
глава (15: 40-41)

Няма коментари: