събота, 20 февруари 2010 г.

Края на небето

Летях...
И стигнах края на небето.
А после паднах
в твоите очи.
Простор безкраен!
Сякаш сто небета.

Изгубих се.
И ме намери
Ти.

5.09.2009/05:30h/