петък, 4 юни 2010 г.

4 юни 2010г.Международен ден за защита на децата – жертви на агресия.

На 4 юни – Международен ден за защита на децата – жертви на агресия. Отбелязва се от 1983 г. по решение на Общото събрание на ООН, прието на извънредна сесия на 19 август 1892 г.
Този ден е включен в световните дни на ООН, което е показателно за неговата значимост. Като най-беззащитни, те са най-честата жертва на насилие в семейството, в училище, на улицата... Впоследствие това рефлектира върху обществото, защото децата могат да копират подобно поведение и от своя страна да се превърнат в насилници. Хубаво е всеки да помага. Но си мисля, че е от особено значение да знаеш как да помогнеш! Това е изключително специфичен проблем, особено що се отнася за деца и следва да имаш поне някакви насоки от специалист. Създадени са голям брой неправителствени организации, където можеш да откриеш необходимата помощ.
Специалисти и взаимопомощ.
Конвенция на ООН за Правата на детето.

Няма коментари: